طلسم عشق

ما به انتخاب خود عاشق نمی شویم

عشق هدیه ایست که خدا

آرام در قلبهایمان می گذارد

و ما آنقدر احمقیم

که بزرگ ترین و زیباترین دنیا را

به کوچکترینی می شکنیم،

تمام شد

ما طلسم عشق را شکسته ایم عزیزم

ما نفرین می شویم و تا آخر عمر ، ناقصیم.

/ 0 نظر / 82 بازدید