ًٌWaltz

این مطلب رو برای یکی از دوستان خوبم می ذارم که روحش درگیر دردی سخت و طاقت فرساست! ن. عزیز امیدوارم که بروی و با روحیه بهتر برگردی!

این پست هم که طحفه سبزیست از دل نوشته های یک انسان تنها توی شهری مسموم تقدیم تو باد!

Waltz

یک رقص زیبا...
یک شادیه کوتاه ولی عمیق...
یک لحظه رضایت...
تمام عقده هایت از انتهایه گلو بر تمام دنیای اطرافت پخش میشود...
یک رقص زیبا...
این رقص نیازی به همراه ندارد...
لزومی ندارد به کسی پیشنهاد کنی که آیا با من حاضری برقصی؟؟
تمام لذتش به تنهایی آن است...
نیازی نیست که شادیت را با کسی قسمت کنی...
با چشمهای باز...
از عمق وجودت فریاد بزن...
این رقص با هر آهنگی سازگار است...
ریتم این رقص بر گرفته از اطراف توست...
میتوانی خودت آهنگی بسازی برای رقصیدنت...

برقص..
بچرخ..
بخوان...
افکارت را رها کن...
فقط فریاد بزن...
تو به بلوغ رقص رسیده ای....
هر کس مانع رقصت شد...
آنقدر بچرخ که تا به اطرافت پرتاب شود...
یک رقص زیبا...
دستانت را بدون قاعدهء خاصی در اطرافت حرکت بده...
نگران نباش...
خودت به رقص خود امتیاز بده...
شاید هیچ کدام از آدمهایی که تورا میبینند درک این موضوع را نداشته باشند...
آنها تو را میرقصانند...
در آخر تورا با انگشت نشان میدهند...
او دیوانه است...
او نمیرقصد...
او در توهم خود غلت میزند...
او دیوانه است...
او نمیرقصد..

یک رقص زیبا...
گوشهایت را پر کن از صدای این افراد...
آنها ریتم پس زمینه رقصیدن تو هستند...
این یک رقص فلسفیست...
این رقص دقیقا با تو ارتباط دارد...
این رقص مرگ است...
برقص...
فریاد بزن...
این رقص انحطاط است...
کثافت ها ریتم رقص تو هستند....
برقص...
فریاد بزن...
این رقص تورا تنزل میدهد...
برقص بیچاره ...
تو به انحطاط نزدیکی...
برقص..
فریاد بزن...
شادی کن...

این حق توست...

/ 5 نظر / 12 بازدید
محب ولایت

او خواهد آمد[گل] بیایید امشب ساعت 23 همزمان با هم برای تعجیل در آمدنش دعا کنیم[گل] اللهم عجل لولیک الفرج[گل]